МВР

ГД ПБЗН

 

Покана за участие в обществена поръчка чрез покана до определени лица по реда на чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШНО-ДИХАТЕЛНИ АПАРАТИ МАРКА „SATURN”

25 сеп 2017

Покана за участие в обществена поръчка чрез покана до определени лица по реда на чл. 191, ал. 1, т. 1  от ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШНО-ДИХАТЕЛНИ АПАРАТИ МАРКА „SATURN”

Съобщение по чл. 193 от Закона за обществени поръчки

На основание чл. 193 от ЗОП, Ви уведомяваме, че обществената поръчка „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШНО-ДИХАТЕЛНИ АПАРАТИ МАРКА „SATURN”, се прекратява, поради обстоятелството, че в законоустановения срок няма постъпила оферта.
Прикачени документи Покана - рег. № 198300-5721/25.09.2017 г.   (doc - 234,00KB) - 25 сеп 2017 17:49

 04 октомври 2017 | 15:19