МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка и монтаж на спортно оборудване

26 авг 2019

На основание чл. 193 от ЗОП, Ви уведомяваме, че обществената поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на спортно оборудване", се прекратява на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП - всички оферти са неподходящи, във връзка с §2, т. 25 от ДР на ЗОП.
На основание чл. 193 от ЗОП, Ви уведомяваме, че обществената поръчка с предмет: "Доставка на телевизори за Център за подготовка и възстановяване - Балчик", се прекратява на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП поради установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена обществената поръчка. На основание чл. 193 от ЗОП, Ви уведомяваме, че обществената поръчка с предмет: "Доставка на телевизори за Център за подготовка и възстановяване - Балчик", се прекратява на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП поради установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена обществената поръчка.
Прикачени документи Информация за публикуване на обява   (pdf - 339,00KB) - 26 авг 2019 16:00
Обява рег. № 198300-5062/26.08.2019 г.   (pdf - 571,00KB) - 26 авг 2019 16:01
Документация   (docx - 560,00KB) - 26 авг 2019 17:02
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - рег. № 198300-5313/10.09.2019 г.   (pdf - 76,00KB) - 10 сеп 2019 11:53
Протокол рег. № 1983оп-672/07.10.2019 г.   (pdf - 817,00KB) - 08 окт 2019 15:18

 08 октомври 2019 | 15:18