МВР

ГД ПБЗН

 

Събиране на оферти с обява по реда на ЗОП с предмет: Доставка и монтаж на спортно оборудване

10 дек 2019

На основание чл. 193 от ЗОП, Ви уведомяваме, че обществената поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на спортно оборудване", се прекратява на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП - всички оферти са неподходящи, във връзка с §2, т. 25 от ДР на ЗОП.
На основание чл. 193 от ЗОП, Ви уведомяваме, че обществената поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на спортно оборудване", се прекратява на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП - всички оферти са неподходящи, във връзка с §2, т. 25 от ДР на ЗОП.На основание чл. 193 от ЗОП, Ви уведомяваме, че обществената поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на спортно оборудване", се прекратява на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП - всички оферти са неподходящи, във връзка с §2, т. 25 от ДР на ЗОП.
Прикачени документи Информация за публикувана обява   (pdf - 338,00KB) - 10 дек 2019 16:20
Обява - рег. № 198300-7671/10.12.2019 г.   (pdf - 929,00KB) - 10 дек 2019 16:21
Документация   (zip - 901,00KB) - 10 дек 2019 16:21
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти   (pdf - 339,00KB) - 03 яну 2020 11:01
Протокол от работата на комисията рег. № 1983оп-24/15.01.2020 г.   (pdf - 5,43MB) - 17 яну 2020 11:56

 17 януари 2020 | 11:56