МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 08.09.2019 г.

08 сеп 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 07.09.19 звената за ПБЗН са реагирали на 278 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 236 пожара.
С преки материални щети са възникнали 30 пожара, от които: 10 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 5 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 2 в транспортни средства; 3 в горски масиви; 3 в селското стопанство; 2 в съоръжения на открито; 4 бр. Други .
Без нанесени материални щети са възникнали 206 пожара, от които: 152 в сухи треви, горска постеля и храсти; 13 в стърнища; 35 в отпадъци; 6 други .
Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции, от които: 6 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-6бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (с живак-1бр.); 1 при промишлени аварии(други-1бр.); 2 битови или промишлени инциденти(сгъстени/втечнени взривооп.газове и загазоване-1бр.,други-1бр.); 20 техническа помощ (оказване съдействие на др.структ.на МВР-4бр.,отстраняване на опасни предмети-7бр.,спасяване на животни-1бр.,оказване съдействие на граждани-3бр.,отводняване-1бр.,оказване съдействие на др.структ.и ведомства-4бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (други-1бр.) .
Лъжливи повиквания - 11.
При пожарите е пострадал 1 гражданин.

По-характерни произшествия:
На 07.09.2019 г. в 06:40 ч. в ОЦ при РДПБЗН – Бургас е получено съобщение за възникнал пожар в навес, с. Русокастро, общ. Камено, обл. Бургас.
В ликвидиране на произшествието е участвал 1 ПА с 3 служители от УПБЗН  – Камено.
Унищожено: покривна конструкция – 180 кв. м., фураж (бали) – 3500 бр.
Спасено: сграда – 1 бр.

На 07.09.2019 г. в 11:07 ч. в ОЦ при РДПБЗН – Плевен е получено съобщение за възникнал пожар в царевичен блок в землището на гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен.
В ликвидиране на произшествието е участвал 1 ПА с 3 служители от РСПБЗН – Червен бряг.
Унищожено: посеви царевица – 100 дка.

На 07.09.2019 г. в 13:07 ч. в ОЦ при РДПБЗН – Пловдив е получено съобщение за възникнал пожар в бали слама складирани на открито, бивш стопански двор, с. Певците, общ. Карлово, обл. Пловдив.
В ликвидиране на произшествието е участвал 1 ПА с 3 служители от РСПБЗН – Карлово.
Унищожено: фураж бали – 3000 бр.

На 07.09.2019 г. в 14:00 часа в ОЦ при РДПБЗН – Сливен е получено съобщение  за  пожар  в навес, ул. „Добри войвода” №12, гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен.
В ликвидиране на произшествието са участвали 2 ПА с 6 служители от РСПБЗН-Сливен.
При произшествието е пострадала: жена на 58 г. с І и ІІ степен изгаряне по ръцете, транспортирана в ЦСМП – Сливен.
Унищожено: покривна конструкция – 26 кв.м., ПВЦ дограма – 1 бр., опушени стени – 30 кв. м., изолация – 30 кв. м., 3 кв. м. изолация на съседна сграда.
Спасено: сгради – 4 бр.

На 07.09.2019 г. в 16:47 ч. в ОЦ при РДПБЗН – Пловдив е получено съобщение за възникнал пожар в сухи треви и пчелни кошери, с. Ягодово по пътя за с. Крумово,
общ. Родопи, обл. Пловдив.
В ликвидиране на произшествието са участвали 3 ПА с 9 служители от 01 РСПБЗН – Пловдив, 04 РСПБЗН – Пловдив.
Унищожено: пчелни кошери – 170 бр., овощни дървета 74 бр., моторна помпа 1 бр., тример храсторез – 1 бр., центрофуга за пчелен мед, пчелен мед – 100 кг, хранилки за пчелни кошери 200 бр.
Спасено: животни /домашно куче/ – 1, пчелни кошери – 30 бр.
Разследва: 05 РУП – Пловдив

 

 08 септември 2019 | 06:46