МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 10.09.2019 г.

10 сеп 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 09.09.19 звената за ПБЗН са реагирали на 242 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 212 пожара.
С преки материални щети са възникнали 33 пожара, от които: 10 в жилищни сгради; 2 в промишлени сгради; 3 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 6 в транспортни средства; 1 в горски масиви; 1 в селското стопанство; 3 в съоръжения на открито; 7 бр. други.
Без нанесени материални щети са възникнали 179 пожара, от които: 124 в сухи треви, горска постеля и храсти; 6 в стърнища; 41 в отпадъци; 8 други .
Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, от които: 6 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-6бр.); 1 при промишлени аварии(в газопреносната мрежа-1бр.); 2 битови или промишлени инциденти(сгъстени/втечнени взривоопасни газове и загазоване-1бр.,други-1бр.); 16 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-1бр.,отстраняване на опасни предмети-2бр.,спасяване на животни-3бр.,оказване съдействие на граждани-5бр.,оказване съдействие на други структури и ведомства-5бр.); 2 оказване помощ на пострадали граждани (транспортиране до лечебно заведение-1бр.,други-1бр.) .
В обекти от критичната инфраструктура са възникнали 1 пожара
Лъжливи повиквания - 3.
При пожарите няма загинали и пострадали.

По-характерни произшествия:

На 09.09.2019 г. в 11:15 часа в „ОЦ” при РДПБЗН – Плевен е получено съобщение за пожар в стопанска постройка, ул. Юри Гагарин №17, с. Николаево, общ. Плевен, обл. Плевен.
Произшествието е ликвидирано с 1 ПА с 3 служители от РСПБЗН – Плевен
Унищожено: покривна конструкция – 80 кв. м., сграда – 300 кв. м. разгъната площ, дървен материал – 10 куб. м.
Спасено: сграда – 1 бр.

На 09.09.2019 г. в 14:01 часа в „ОЦ” при РДПБЗН – Велико Търново е получено съобщение за пожар във Военен завод „ АРКУС“, ул. Васил Левски №219, гр. Лясковец, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново
Произшествието е ликвидирано с 1 ПА с 6 служители от РСПБЗН – Горна Оряховица, 1 ПА с 3 служители от Обектна Пожарна Служба на АРКУС – АД
Унищожено: електромотор, въздуховоди – 10 л. м., ел. инсталация – 5 л. м.,
вентилатор – 1 бр., коминно тяло – 1 бр.
Спасена е сградата.
 
Горски и полски пожари:

На 09.09.2019 г. в 14:06 часа в ОЦ при РДПБЗН – Монтана е получено съобщение за пожар в сухи треви и храсти, в района на с. Лехчево, общ. Бойчиновци, обл. Монтана
Произшествието е ликвидирано с 1 ПА с 3 служители от РДПБЗН – Монтана и 1 бр. трактор и 1 бр. водоноска от местна земеделска кооперация.
Унищожено: 1000 дка. сухи треви и храсти
           

 10 септември 2019 | 06:11