МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 10.12.2019 г.

10 дек 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 09.12.2019 г. звената за ПБЗН са реагирали на 93 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 48 пожара.
С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които: 6 в жилищни сгради, 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 6 в транспортни средства, 4 бр. други.
Без нанесени материални щети са възникнали 30 пожара, от които: 1 в сухи треви, горска постеля и храсти, 18 в отпадъци, 8 в готварски уреди и комини, 3 други.
Извършени са 39 спасителни дейности и помощни операции, от които: 11 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 11 бр.), 3 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване - 2 бр., други - 1 бр.), 25 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 7 бр., спасяване на животни - 2 бр., оказване съдействие на граждани - 7 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 5 бр., други - 4 бр.).
Лъжливи повиквания - 6.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

По-характерни произшествия:
На 09.12.2019 г. в 11:17  часа в ОЦ към РДПБЗН - Пловдив е получено съобщение за пожар в МБАЛ „Св.Георги“ в гр. Пловдив на бул.“Пещерско шосе“ № 66. Собственост на МБАЛ „Св.Георги“. Произшествието е ликвидирано от персонала на болницата. Извършена е евакуация на 30 човека персонал и 50 човека чакащи за прегледи. Загинали и пострадали няма. Пожарът е на първия етаж в поликлиниката в помощна стая на чистачките. Унищожено - опушени стени и помощна маса. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън.

 10 декември 2019 | 06:26