МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 16.10.2020 г.

16 окт 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 15.10.2020 г. звената за ПБЗН са реагирали на 73 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 33 пожара.
С преки материални щети са възникнали 9 пожара, от които: 5 в жилищни сгради, 2 в транспортни средства, 1 в съоръжения на открито, 1 бр. други.
Без нанесени материални щети са възникнали 24 пожара, от които: 10 в сухи треви, горска постеля и храсти, 1 в стърнища, 11 в отпадъци, 1 в готварски уреди и комини, 1 други.
Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции, от които: 5 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна - 5 бр.), 1 при промишлени аварии (в газопреносната мрежа - 1 бр.), 1 битови или промишлени инциденти (сгъстени/втечнени взривоопасни газове и загазоване - 1 бр.), 28 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 1 бр., отстраняване на опасни предмети - 6 бр., спасяване на животни - 2 бр., оказване съдействие на граждани - 4 бр., отводняване - 3 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 9 бр., други - 3 бр.).
Лъжливи повиквания - 5.
При пожарите е загинал 1 гражданин.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

По - характерни произшествия:
На 15.10.2020 г. в 17:39 ч. в ОЦ на РДПБЗН-Хасково е получен сигнал за пожар в къща, в с. Ябълково, общ. Димитровград, обл. Хасково. При пожара е загинала жена на 69 г. Причина: вдишване на газ, дим и токсични пари, отделени при горенето. Пожарът е обхванал само дюшека на леглото върху което е лежала загиналата. Същият се е възпламенил от незагасена цигара. Пострадали : няма. Унищожено: дюшек и одеяло и опушени стени 20 кв.м. Спасено: къщата. Причина за пожара: небрежност при боравене с открит огън (незагасена цигара).

 16 октомври 2020 | 06:19