МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 17.10.2019 г.

17 окт 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 16.10.2019 г. звената за ПБЗН са реагирали на 147 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 116 пожара.
С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които: 1 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 5 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 6 в транспортни средства; 1 в селското стопанство; 1 в съоръжения на открито; 2 бр. Други .
Без нанесени материални щети са възникнали 99 пожара, от които: 68 в сухи треви, горска постеля и храсти; 3 в стърнища; 24 в отпадъци; 2 в готварски уреди и комини; 2 други .
Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции, от които: 2 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна-2бр.); 2 при инциденти с опасни вещества (изтичане на химически агресивни течности-1бр., с живак-1бр.); 1 битови или промишлени инциденти(други-1бр.); 20 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-2бр., отстраняване на опасни предмети-4бр., спасяване на животни-2бр., оказване съдействие на граждани-5бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-4бр., други-3бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (други-1бр.) .
Лъжливи повиквания - 5.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: Няма

По-характерни произшествия:
На 16.10.2019 г. в 08.37 часа в ОЦ при РДПБЗН-Търговище е получено съобщение за инцидент с опасни вещества и материали в ОУ „ Христо Ботев“, на адрес: гр. Търговище ул. „Иван Вазов“ 1. Собственост: община Търговище. Причина за инцидента: небрежност при боравене с химично вещество (солна киселина). Течността се е разляла по един от работните плотове, който се е възпламенил.  Произшествието е ликвидирано в 08:50 часа. Евакуирани са всички ученици, преподаватели и персонала на училището. Пострадали: няма.
 
На 16.10.2019 г. в 16:41 часа в ОЦ на РДПБЗН-Плевен е съобщено за пожар в склад електроматериали на фирма „АС-ДС“ ООД в гр. Плевен, източна индустриална зона № 132. Загинали и пострадали - няма. Унищожено е покривна конструкция – 800 кв.м., ел. кабели, дървени барабани, лампи, масла, тръби. От пожара са засегнати и 3 бр. леки автомобили. Спасен е съседен цех – 1 бр. и леки автомобили – 2 бр.

 17 октомври 2019 | 06:33