МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 20.03.2019 г.

20 мар 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 19.03.19 звената за ПБЗН са реагирали на 237 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 206 пожара.

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които: 4 в жилищни сгради, 1 в промишлени сгради, 4 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 5 в транспортни средства, 1 в горски масиви, 1 в селското стопанство, 1 в открити площадки в урбанизираните територии, 1 в съоръжения на открито, 2 бр. други.

Без нанесени материални щети са възникнали 186 пожара, от които: 145 в сухи треви, горска постеля и храсти, 1 в стърнища, 35 в отпадъци, 3 в готварски уреди и комини, 2 други.

Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции, от които: 5 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 5бр.), 1 битови или промишлени инциденти(сгъстени/втечнени взривоопасни газове и загазоване - 1бр.), 17 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 4бр., отстраняване на опасни предмети - 1бр., спасяване на животни - 2бр., оказване съдействие на граждани - 1бр., отводняване - 2бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 5бр., други - 2бр.).

Лъжливи повиквания  -  8.

При пожарите няма загинали и пострадали.

 20 март 2019 | 06:26