МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 21.03.2019 г.

21 мар 2019

 

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 20.03.19 звената за ПБЗН  са реагирали на 189 сигнала за произшествия.
Ликвидирани са общо 172 пожара.
С преки материални щети са възникнали 25 пожара, от които: 6 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 4 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 6 в транспортни средства; 2 в горски масиви; 2 в съоръжения на открито; 4 бр. други .
Без нанесени материални щети са възникнали 147 пожара, от които: 100 в сухи треви, горска постеля и храсти; 1 в стърнища; 36 в отпадъци; 6 в готварски уреди и комини; 4 други .
Извършени са 14 спасителни дейности и помощни операции, от които: 3 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-3бр.); 10 техническа помощ (отстраняване на опасни предмети-1бр., спасяване на животни-1бр., оказване съдействие на граждани-1бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-6бр., други-1бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (други-1бр.) .
Лъжливи повиквания - 3.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма

 

          

 21 март 2019 | 07:04