МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 21.10.2019 г.

21 окт 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 20.10.2019 г. звената за ПБЗН са реагирали на 171 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 145 пожара.
С преки материални щети са възникнали 13 пожара, от които: 3 в жилищни сгради; 6 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 2 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито; 1 бр. Други .
Без нанесени материални щети са възникнали 132 пожара, от които: 98 в сухи треви, горска постеля и храсти; 8 в стърнища; 19 в отпадъци; 1 в готварски уреди и комини; 6 други .
Извършени са 20 спасителни дейности и помощни операции, от които: 5 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна-5бр.); 15 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-7бр., спасяване на животни-1бр., оказване съдействие на граждани-1бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-4бр., други-2бр.) .
Лъжливи повиквания - 6.
При пожарите няма загинали и пострадали.

 21 октомври 2019 | 07:06