МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 22.03.2019 г.

22 мар 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 21.03.2019 звената за ПБЗН са реагирали на 181 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 160 пожара.
С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които: 11 в жилищни сгради; 4 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 4 в транспортни средства; 1 в горски масиви; 1 в селското стопанство; 1 в открити площадки в урбанизираните територии; 2 бр. Други.
Без нанесени материални щети са възникнали 136 пожара, от които: 107 в сухи треви, горска постеля и храсти; 21 в отпадъци; 7 в готварски уреди и комини; 1 други.
Извършени са 18 спасителни дейности и помощни операции, от които: 3 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна – 2 бр., други – 1 бр.); 2 битови или промишлени инциденти (сгъстени/втечнени взривооп.газове и загазоване – 2 бр.); 12 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 6 бр., отстраняване на опасни предмети -  1бр., спасяване на животни – 1 бр., оказване съдействие на граждани – 2 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства – 2 бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (транспортиране до лечебно заведение – 1 бр.).
Лъжливи повиквания - 3.
При пожарите е пострадал 1 гражданин. 

На 21.03.2019 г. в 13:37 ч. в ОЦ при РДПБЗН – Ловеч е получено съобщение за пожар в сухи треви и отпадъци от стари автомобилни гуми в местността „Мишек“, гр. Луковит, обл. Ловеч. 
При пожара е пострадал мъж на 30 г., пожарникар, транспортиран в МБАЛ – Плевен за лечение.
При пожара са унищожени треви и храсти. 
Спасено: сгради – 6 бр., леки автомобили – 10 бр. 

 22 март 2019 | 06:50