МВР

ГД ПБЗН

 

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: "Доставка и монтаж на комуникационна техника и офис оборудване"

19 мар 2020

„Доставка и монтаж на комуникационна техника и офис оборудване“ по проект: „Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе – ISR” по програма „Interreg V-A Румъния-България“ 2014-2020, финансирана от ЕФРР по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на комуникационна техника и офис оборудване“
Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на цифрова учрежденска автоматична телефонна централа (ЦУАТЦ)“

Доставка и монтаж на комуникационна техника и офис оборудване“ по проект: „Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе – ISR” по програма „Interreg V-A Румъния-България“ 2014-2020, финансирана от ЕФРР по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на комуникационна техника и офис оборудване

Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на цифрова учрежденска автоматична телефонна централа (ЦУАТЦ)

Доставка и монтаж на комуникационна техника и офис оборудване“ по проект: „Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе – ISR” по програма „Interreg V-A Румъния-България“ 2014-2020, финансирана от ЕФРР по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на комуникационна техника и офис оборудване

Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на цифрова учрежденска автоматична телефонна централа (ЦУАТЦ)

Доставка и монтаж на комуникационна техника и офис оборудване“ по проект: „Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе – ISR” по програма „Interreg V-A Румъния-България“ 2014-2020, финансирана от ЕФРР по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на комуникационна техника и офис оборудване

Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на цифрова учрежденска автоматична телефонна централа (ЦУАТЦ)

 22 май 2020 | 15:08