МВР

ГД ПБЗН

 

Открита процедура по ред на ЗОП с предмет: "Доставка на шлангове за пожарогасене"

13 мар 2020

Прикачени документи Документация   (rar - 248,00KB) - 13 мар 2020 13:40
Обявление за поръчка   (pdf - 392,00KB) - 13 мар 2020 13:40
Решение за откриване рег. № 1983опр-18/10.03.2020 г.   (pdf - 558,00KB) - 13 мар 2020 13:41
Разяснение по постъпил въпрос - рег. № 198300-3296/10.04.2020 г.   (pdf - 803,00KB) - 10 апр 2020 16:30
Решение за изменение - рег. № 1983опр-28/13.04.2020 г.   (pdf - 7,64MB) - 15 апр 2020 13:29

 15 април 2020 | 13:29