МВР

ГД ПБЗН

 

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: "Разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на софтуер за ИИС и обучение на служители за администриране и за работа с него"

09 мар 2020

 29 май 2020 | 14:06