МВР

ГД ПБЗН

 

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на струйници за пожарогасене"

13 мар 2020

Прикачени документи Документация   (zip - 232,00KB) - 13 мар 2020 13:44
Обявление за откриване   (pdf - 388,00KB) - 13 мар 2020 13:44
Решение за откриване рег. № 1983опр-17/10.03.2020 г.   (pdf - 585,00KB) - 13 мар 2020 13:45
Решение за изменение - рег. № 1983опр-27/13.04.2020 г.   (pdf - 7,58MB) - 15 апр 2020 13:31

 15 април 2020 | 13:31