МВР

ГД ПБЗН

 

Открита процедура по ред на ЗОП с предмет: "Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства"

09 мар 2020

Прикачени документи Обявление за поръчка   (pdf - 394,00KB) - 09 мар 2020 13:52
Документация   (zip - 277,00KB) - 09 мар 2020 13:52
Решение за откриване на процедура рег. № 1983опр-13/04.03.2020 г.   (pdf - 10,98MB) - 09 мар 2020 13:53
Обявление за изменение рег. № 1983опр-25/10.04.2020 г.   (pdf - 4,52MB) - 13 апр 2020 13:18
Съобщение за отваряне на ценови предложения - рег. № 198300-4209/18.05.2020 г.   (pdf - 204,00KB) - 18 май 2020 16:44

 18 май 2020 | 16:44