МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Велико Търново

Административен адрес:
гр. Велико Търново, ул."Никола Габровски" № 27

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Велико Търново, ул."Никола Габровски" № 27

Телефон за контакти:
+359 62 662221

Факс:
+359 62 662129

Електронна поща:
[email protected]