МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Смолян

Административен адрес:
гр. Смолян, ул."Д-р Петър Берон" № 7

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Смолян, ул."Д-р Петър Берон" № 7

Телефон за контакти:
+359 301 35514

Факс:
+359 301 35550

Електронна поща:
[email protected]