МВР

ГД ПБЗН

 

Техническа спецификация за процедура по ЗОП с предмет „Доставка на специализирано оборудване, осигуряване на свързаност и нови функционалности на НОЦ, ОЦ на РДПБЗН, РСПБЗН и сектори СОД “в рамките на проект „Развитие и модернизиране НОЦ и О...

11 апр 2017

Техническа спецификация за процедура по ЗОП с предмет „Доставка на специализирано оборудване, осигуряване на свързаност и нови функционалности на НОЦ, ОЦ на РДПБЗН, РСПБЗН и сектори СОД “в рамките на проект „Развитие и модернизиране НОЦ и ООЦ” по процедура BG/ISF-SO6-NO5-A36 финансиран по оперативна програма „Вътрешна сигурност”

Техническа спецификация за процедура по ЗОП с предмет „Доставка на специализирано оборудване, осигуряване на свързаност и нови функционалности на НОЦ, ОЦ на РДПБЗН, РСПБЗН и сектори СОД “в рамките на проект „Развитие и модернизиране НОЦ и ООЦ” по процедура BG/ISF-SO6-NO5-A36 финансиран по оперативна програма „Вътрешна сигурност”

 23 май 2017 | 17:58