МВР

ГД ПБЗН

 

Техническа спецификация за обществена поръчка по ЗОП с предмет "РЕМОНТ НА 70 (СЕДЕМДЕСЕТ) БРОЯ КОНТЕЙНЕРИ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ"

15 фев 2017

Техническа спецификация за обществена поръчка по ЗОП с предмет "РЕМОНТ НА 70 (СЕДЕМДЕСЕТ) БРОЯ КОНТЕЙНЕРИ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ"

 23 май 2017 | 17:58