МВР

ГД ПБЗН

 

20 декември 2019

Проект "Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

Прикачени документи ОПОС_ резюме   (docx - 17,00KB) - 20 дек 2019 09:42
Изображения

 20 декември 2019 | 09:46