МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 02.07.2020 г.

02 юли 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 01.07.2020 г. звената за ПБЗН са реагирали на 156 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 112 пожара.

С преки материални щети са възникнали 36 пожара, от които: 8 в жилищни сгради; 3 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 8 в транспортни средства; 10 в селското стопанство; 1 в открити площадки в урбанизираните територии; 1 в съоръжения на открито; 5 бр. Други .

Без нанесени материални щети са възникнали 76 пожара, от които: 44 в сухи треви, горска постеля и храсти; 1 в стърнища; 27 в отпадъци; 1 в готварски уреди и комини; 3 други.

Извършени са 39 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-1бр.); 37 техническа помощ (оказване съдействие на др. структури на МВР-11бр.,отстраняване на опасни предмети-5бр.,спасяване на животни-1бр.,оказване съдействие на граждани-6бр.,отводняване-2бр.,оказване съдействие на др. структури и ведомства-6бр.,други-6бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (други-1бр.).

Лъжливи повиквания - 5.

При пожарите е пострадал 1 гражданин.

По - характерни произшествия:

На 01.07.2020 г. в 15:30 часа в ОЦ при РДПБЗН – Русе е получено съобщение за пожар в къща, в кв. Гара Бяла, гр. Бяла, обл. Русе. Произшествието е ликвидирано с 2 пожарни автомобила от РСПБЗН-Бяла. Пострадал е мъж на 62 г. – изгаряне. Унищожено: покривна конструкция, мебели, бяла и черна техника и опушени стени. Спасено: къща.

На 01.07.2020 година в 12:20 часа в ОЦ при РДПБЗН - Хасково е получен сигнал за пожар в житен масив в землището на кв. Злати дол, община Симеоновград, обл. Хасково. Произшествието е ликвидирано с 2 пожарни автомобила от РСПБЗН-Симеоновград. Унищожено: 40 дка пшеница. Спасено: житни посеви 40 дка.

На 01.07.2020 г. в 13:03 часа в ОЦ при РДПБЗН - Бургас е получено съобщение за пожар в житен блок в землището на село Росен, община Созопол, обл. Бургас. Произшествието е ликвидирано с 1 пожарен автомобил от РСПБЗН-Бургас. Унищожено: 5 дка пшеница. Спасено: 30 дка пшеница.

На 01.07.2020 г. в 14:02 часа в ОЦ при РДПБЗН-Плевен е съобщено за пожар в пшеничен блок в землището на с. Староселци, общ. Искър, област Произшествието е ликвидирано с 1 пожарен автомобил от РСПБЗН-Кнежа. Унищожено: посеви пшеница – 7 дка. Спасено: посеви пшеница – 5 дка.

На 01.07.2020 г. в 14:30 часа в ОЦ при РДПБЗН-Плевен е съобщено за пожар в пшеничен блок в местността Маркова могила, гр. Червен бряг, област Плевен. Произшествието е ликвидирано с 3 пожарни автомобила от РСПБЗН-Червен бряг. Унищожено: посеви пшеница – 130 дка. Спасено: посеви пшеница – 70 дка.

На 01.07.2020 г. в 15:29 часа в ОЦ при РДПБЗН - Пазарджик е получено съобщение за пожар в житен блок и комбайн, намиращ се в землището на гр. Септември, обл. Пазарджик. Произшествието е ликвидирано с 2 пожарни автомобила от РСПБЗН - Белово. Унищожено: житен блок – пшеница 500 дка и комбайн 1 бр. Спасено: житен блок – пшеница 100 дка.

На 01.07.2020 година в 15:48 часа в ОЦ при СДПБЗН е получен сигнал за пожар в житен масив в землището на местността Песъка, с. Горни Богров, общ. Столична. Произшествието е ликвидирано с 2 пожарни автомобила от УПБЗН-Кремиковци. Унищожено: 30 дка пшеница.

На 01.07.2020 г. в 18:28 ч. в ОЦ при СДПБЗН е получен сигнал за горящ лек автомобил в гараж на НИВО 2 в Мол „Сердика“, гр. София. Произшествието е ликвидирано С 2 пожарни автомобила от 05 РСПБЗН. Няма загинали и пострадали граждани, и не е извършвана евакуация. Унищожено: 1 бр. лек автомобил.

На 01.07.2020 г. в 19:20 часа в ОЦ при РДПБЗН-Враца е съобщено за пожар в житен масив в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца. Произшествието е ликвидирано с 1 пожарен автомобил от РСПБЗН – Бяла Слатина. Унищожено: посеви пшеница 75 дка. Спасено : посеви пшеница 188 дка.

На 01.07.2020 г. в 21:42 часа в ОЦ при РДПБЗН - Пловдив е получено съобщение за пожар в житен блок в землището на село Войсил, община Марица, обл. Пловдив. Произшествието е ликвидирано с 2 пожарни автомобила от 3-та РСПБЗН-Пловдив. Унищожено:100 дка пшеница. Спасено: 300 дка пшеница.

 

 02 юли 2020 | 07:00