МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 11.11.2019 г.

11 ное 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 10.11.19 звената за ПБЗН са реагирали на 117 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 73 пожара.
С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които: 8 в жилищни сгради, 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 3 в транспортни средства, 4 в горски масиви.
Без нанесени материални щети са възникнали 56 пожара, от които: 31 в сухи треви, горска постеля и храсти, 5 в стърнища, 12 в отпадъци, 4 в готварски уреди и комини, 4 други.
Извършени са 38 спасителни дейности и помощни операции, от които: 7 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 7  бр.), 1 битови или промишлени инциденти(сгъстени/втечнени взривоопасни газове и загазоване - 1  бр.), 28 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 4  бр., отстраняване на опасни предмети - 3  бр., спасяване на животни - 1  бр., оказване съдействие на граждани - 5  бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 5  бр., други - 10  бр.), 2 оказване помощ на пострадали граждани (други - 2  бр.).
Лъжливи повиквания - 6.
При пожарите няма загинали и пострадали.

 По-характерни произшествия:
 На 10.11.19 в 07:30 часа в ОЦ при РДПБЗН – Ловеч е съобщено за низов пожар в широколистна гора, местност „Свидова“, общ. Тетевен, обл. Ловеч.
Произшествието е ликвидирано с 2 пожарни автомобила с 6 служители от РСПБЗН – Тетевен, 12 - служители на ДГС – Тетевен.
 Унищожено: широколистна гора (низов) – 70 дка.
 Спасено: широколистна гора 100 дка.
 
 На 10.11.19 в 09:00 часа в ОЦ при РДПБЗН – Ловеч е съобщено за пожар в сухи треви и смесена гора, с. Черни вит, общ. Тетевен, обл. Ловеч.
Произшествието е ликвидирано с 1 пожарен автомобил с 3 служители от РСПБЗН – Тетевен, 3 -  служители на ДГС – Тетевен.
 Унищожено: смесена гора (низов) – 100 дка.
 Спасено: смесена гора 100 дка.

На 10.11.19 в 13:50 часа в ОЦ при РДПБЗН – Ловеч е съобщено за низов пожар в широколистна гора, с. Черни вит, местност „ Сърбин Дол“, общ. Тетевен, обл. Ловеч.
Произшествието е ликвидирано с 1 пожарен автомобил с 3 служители от РСПБЗН – Тетевен, 11 -  служители на ДГС – Тетевен.
 Унищожено: широколистна гора (низов) – 120 дка.
 Спасено: широколистна гора 150 дка.

 

 11 ноември 2019 | 06:50