МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 12.11.2019 г.

12 ное 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 11.11.19 звената за ПБЗН са реагирали на 105 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 73 пожара.
С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които: 10 в жилищни сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 4 в транспортни средства; 2 в съоръжения на открито; 2 бр. други .
Без нанесени материални щети са възникнали 54 пожара, от които: 22 в сухи треви, горска постеля и храсти; 1 в стърнища; 25 в отпадъци; 3 в готварски уреди и комини; 3 други .
Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции, от които: 5 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-5бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване-1бр.); 1 при промишлени аварии(в електропреносната мрежа-1бр.); 22 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на мвр-5бр.,отстраняване на опасни предмети-2бр.,оказване съдействие на граждани-5бр.,оказване съдействие на други структури и ведомства-9бр.,други-1бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (други-1бр.) .
Лъжливи повиквания - 2.
При пожарите е загинал 1 гражданин.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

По-характерни произшествия:
На 11.11.2019 г. в 20.13 часа е получено съобщение за възникнал пожар на къща, с. Челюстница, община Чипровци област Монтана. На мястото на произшествието са изпратени 3 ПА и автомобил от сектор СОД с 10 пожарникари от РДПБЗН Монтана. При пожара е загинал  мъж на 76 години. Унищожени са 20 кв. покривна конструкция и домашно имущество. Спасена е къщата.

 12 ноември 2019 | 06:07