МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 17.11.2019 г.

17 ное 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 16.11.2019 г. звената за ПБЗН са реагирали на 72 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 46 пожара.

С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които: 6 в жилищни сгради; 7 в транспортни средства; 4 бр. Други.

Без нанесени материални щети са възникнали 29 пожара, от които: 5 в сухи треви, горска постеля и храсти; 20 в отпадъци; 2 в готварски уреди и комини; 2 други.

Извършени са 19 спасителни дейности и помощни операции, от които: 7 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-7бр.); 12 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-1бр.,отстраняване на опасни предмети-3бр.,спасяване на животни-1бр.,оказване съдействие на граждани-3бр.,оказване съдействие на др. структ. и ведомства-3бр.,други-1бр.).

Лъжливи повиквания - 7.

При пожарите няма загинали и пострадали.

 17 ноември 2019 | 06:57