МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 24.06.2020 г.

24 юни 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 23.06.20 звената за ПБЗН са реагирали на 91 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 32 пожара.
С преки материални щети са възникнали 12 пожара, от които: 2 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 5 в транспортни средства; 2 бр. други .
Без нанесени материални щети са възникнали 20 пожара, от които: 7 в сухи треви, горска постеля и храсти; 9 в отпадъци; 4 други .
Извършени са 57 спасителни дейности и помощни операции, от които: 6 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-6бр.); 49 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-1бр., отстраняване на опасни предмети-4бр., спасяване на животни-3бр., оказване съдействие на граждани-3бр., отводняване-25бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-6бр., други-7бр.); 2 оказване помощ на пострадали граждани (транспортиране до лечебно заведение-1бр., други-1бр.) .
Лъжливи повиквания - 2.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: Няма

По - характерни произшествия:

Произшествия свързани с метеорологичната обстановка:

На 23.06.2020 г. са постъпили общо 25 сигнала за наводнени обществени сгради,  приземни етажи от къщи и дворове и 4 сигнала за отстраняване на опасни предмети:

Област Добрич
Получени са общо 8 сигнала - 3 сигнала за наводнени мазета на къщи, 3 сигнала за паднали дървета в с. Овчарово, общ. Добрич и 1 сигнал за паднало дърво в с. Крушари, общ. Добрич.
Отработени са от 4 екипа.

Област Велико Търново
Получени са 8 сигнала за наводнени приземни етажи на къщи в с. Пчелище.
Отработени са от 2 екипа.

Област Кърджали
Получени са 7 сигнала като по характерни са:
 - подземен гараж на ОДМВР – Кърджали
- цивилен подземен гараж в гр. Кърджали
Отработени са от 5 екипа.

 

 24 юни 2020 | 07:00