МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 28.06.2020 г.

28 юни 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 27.06.2020 г. звената за ПБЗН са реагирали на 110 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 78 пожара.

С преки материални щети са възникнали 22 пожара, от които: 6 в жилищни сгради, 4 в транспортни средства, 10 в селското стопанство, 2   бр. Други.

Без нанесени материални щети са възникнали 56 пожара, от които: 31 в сухи треви, горска постеля и храсти, 23 в отпадъци, 2 други.

Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции, от които: 4 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 4  бр.), 1 при инциденти с опасни вещества (по време на превоз - 1  бр.), 23 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 6  бр., отстраняване на опасни предмети - 3  бр., спасяване на животни - 2  бр., оказване съдействие на граждани - 5  бр., отводняване - 2  бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 2  бр., други - 3  бр.), 2 оказване помощ на пострадали граждани (оказване на долекарска първа помощ - 1  бр., организиране на транспорт до лечебно заведение - 1  бр.).

Лъжливи повиквания - 2.

При пожарите са пострадали 4 граждани.
 
По - характерни произшествия:

На 27.06.2020 г. в 10:44 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Варна е получен сигнал за пожар в апартамент в гр. Варна. Произшествието е ликвидирано с 5 пожарни автомобила. Екипите са извършили евакуация на двама от живущите. Пострадали са мъж на 70 г. и жена на 75 г., които са приети в токсикология в ВМА, леко обгазени без опасност за живота. Унищожено: апартамент. Спасено: сграда

На 27.06.2020 г. в 18:01 часа в ОЦ при РДПБЗН – Смолян е получен сигнал за пожар в апартамент в гр. Смолян. Произшествието е ликвидирано с 1 пожарен автомобил от РСПБЗН – Смолян. Пострадали са жена на 32 г. и мъж на 42 г. Унищожено: мебели – 4 бр., черна и бяла техника – 3 бр., дограма 10 кв. м. Спасено: сграда.

На 27.06.2020 г. в 10:20 в ОЦ при РДПБЗН-Хасково е получен сигнал за пожар в житен масив в землището на с. Левка, община Свиленград, област Хасково. Произшествието е ликвидирано с 4 пожарни автомобила от РСПБЗН – Свиленград и РСПБЗН - Хасково. Унищожено: 40 дка житен масив. Спасено: 200 дка житен масив.

На 27.06.2020 г. в 12:46 часа в ОЦ при РДПБЗН - Хасково е постъпил сигнал за пожар в житен масив в землището на гр. Любимец, обл. Хасково. Произшествието е ликвидирано с 5 ПА пожарни автомобила. Унищожено: 700 дка ечемик. Спасено: житни посеви 5000 дка.

На 27.06.2020 г. в 15:37 часа в ОЦ при РДПБЗН-Враца е съобщено за пожар в житен масив в землището на гр. Бяла Слатина, до бившето телеугояване и сметището, обл. Враца. Произшествието е ликвидирано с 1 пожарен автомобил от РСПБЗН – Бяла Слатина. Унищожено: посеви пшеница около 30 дка. Спасено: посеви пшеница около 120 дка.

На 27.06.2020 г. в 16:26 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Монтана е получено съобщение за запален блок с ечемик в с. Василовци, община Брусарци, обл. Монтана. Произшествието е ликвидирано с 2 пожарни автомобила от УПБЗН-Брусарци и РСПБЗН - Лом. Унищожено: около 200 дка от посевите и 200 дка стърнище. Спасено: 200 дка посеви от ечемик. 

На 27.06.2020 г. в 18:15 часа в ОЦ при РДПБЗН - Хасково е получен сигнал за пожар в житен масив в землището на гр. Любимец, обл. Хасково. Произшествието е ликвидирано с 1 пожарен автомобил. Унищожено: 7 дка житни посеви. Спасено: житни посеви 100 дка.

На 27.06.2020 г. в 18:52 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Враца е получен сигнал за пожар в житен масив в местността „Медоносен лиляк“, община Хайредин, област Враца. Произшествието е ликвидирано с 2 пожарни автомобила, и Доброволно формирование „Огоста“ с 7 човека и техника на арендатори 4 бр. Унищожено: посеви пшеница около 1000 дка. Спасено: посеви пшеница около 300 дка.

На 27.06.2020 г. в 18:54 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Шумен е получен сигнал за пожар в житен масив в с. Струино, обл. Шумен. Произшествието е ликвидирано с 1 пожарен автомобил. Унищожено: 10 дка посеви пшеница. Спасено: 120 дка посеви.

На 27.06.2020г. в 21:15 часа в ОЦ при РДПБЗН-Ямбол, е получено съобщение за пожар в пшеничен блок в землището на с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол. Произшествието е ликвидирано с 3 пожарни автомобила от РСПБЗН - Елхово. Унищожено: 40 дка посеви пшеница. Спасено: 400 дка посеви пшеница.

На 27.06.2020 г. в 22:54 часа в ОЦ при РДПБЗН – Силистра е получен сигнал за пожар в житен блок, в землището на с. Сърпово, община Силистра. Произшествието е ликвидирано с 1 пожарен автомобил от РСПБЗН – Силистра, трактор с плуг за заораване и 5 – ма жители от с. Сърпово. Унищожено: 90 дка житен блок. Спасено: 450 дка житен блок.

 

 28 юни 2020 | 07:20