МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 29.06.2020 г.

29 юни 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 28.06.2020 г. звената за ПБЗН са реагирали на 129 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 91 пожара.

С преки материални щети са възникнали 25 пожара, от които: 7 в жилищни сгради; 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 4 в транспортни средства; 4 в селското стопанство; 2 в съоръжения на открито; 6 бр. Други.

Без нанесени материални щети са възникнали 66 пожара, от които: 34 в сухи треви, горска постеля и храсти; 1 в стърнища; 25 в отпадъци; 6 други.

Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции, от които: 3 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-3бр.); 3 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване-1бр.,с живак-1бр.,други-1бр.); 30 техническа помощ (оказване съдействие на др.структ.на МВР-5бр.,отстраняване на опасни предмети-4бр.,спасяване на животни-3бр.,оказване съдействие на граждани-8бр.,оказване съдействие на др.структ.и ведомства-4бр.,други-6бр.) .

Лъжливи повиквания - 2.

При пожарите няма загинали и пострадали.

 29 юни 2020 | 06:28