МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 30.06.2020 г.

30 юни 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 29.06.20 звената за ПБЗН са реагирали на 125 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 81 пожара.
С преки материални щети са възникнали 14 пожара, от които: 2 в жилищни сгради, 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 3 в транспортни средства, 3 в селското стопанство, 2 в съоръжения на открито, 3   бр. Други.
Без нанесени материални щети са възникнали 67 пожара, от които: 25 в сухи треви, горска постеля и храсти, 3 в стърнища, 23 в отпадъци, 16 други.
Извършени са 40 спасителни дейности и помощни операции, от които: 6 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 6  бр.), 2 при инциденти с опасни вещества (с живак - 2  бр.), 1 при промишлени аварии(в електропреносната мрежа - 1  бр.), 2 битови или промишлени инциденти(сгъстени/втечнени взривоопасни газове и загазоване - 2  бр.), 29 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 2  бр., отстраняване на опасни предмети - 2  бр., спасяване на животни - 6  бр., оказване съдействие на граждани - 6  бр., отводняване - 2  бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 6  бр., други - 5  бр.).
Лъжливи повиквания - 4.
При пожарите е пострадал 1 гражданин.
По - характерни произшествия:
На 29.06.2020 г., около 08:15 часа е възникнала производствена авария /взрив в „содорегенерационен котел“/ в завод за целулоза „Свилоцел“ ЕАД, гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново.
В следствие на взрива няма пострадали или загинали хора. Нанесени са значителни материални щети по съоръжението и конструкцията на сградата. За инцидента не е искано съдействие от органите на РДПБЗН – Велико Търново.
 Към мястото на инцидента е изпратен 1 пожарен автомобил от РСПБЗН – Свищов и 1 химически автомобил от сектор СОД при РДПБЗН – Велико Търново за извършване на оглед и извършаване на замерване в района на произшествието. Осъществена е и връзка с Директор РИОСВ поради това, че в гр. Свищов е разположена автоматична станция за измерване на чистотата на въздуха. По данни на РИОСВ, и на база измерването извършено от екипа на ПБЗН изпратен на място, не са констатирани данни за налично замърсяване на въздуха над допустимата норма, и няма опасност за жителите на гр. Свищов и съседни населени места.
Ръководството на „Свилоцел“ ЕАД е уведомило органите на РУ МВР –  Свищов и застрахователните органи, за инцидента.
Содорегенерационният котел е част от цех „Регенерация“ в предприятието.
В него като гориво се използва концентрирана „черна“ луга. При температура над 1000 0С се изгаря органичната част от лугата, а неорганичната част се стапя, след което се разтваря и след преработка се използва повторно в технологичния процес по производство на целулоза. Първоначалният анализ на информацията сочи, че възникналата авария ще доведе до прекъсване работата на целия завод за значителен период от време.
На 29.06.2020 г. в 12:52 часа в ОЦ при РДПБЗН – Пловдив е съобщено за пожар в посеви ечемик, с. Беловица, пътя за с. Мало Крушево, общ. Хисаря, обл. Пловдив.
Произшествието е ликвидирано с 4 пожарни автомобила от 01 РСПБЗН – Пловдив, РСПБЗН – Карлово, РСПБЗН – Хисар и 2 бр. трактори от ЗК „Нов живот“ – с. Беловица
Унищожено: посеви ечемик – 90 дка.
Спасено: посеви ечемик – 310 дка.
На 29.06.2020 г. в 17:17 часа в ОЦ при РДПБЗН – Плевен е съобщено за пожар на лек автомобил „Ауди А3“ с рег. № ЕН 4887 КВ, ул. „Александър Стамболийски“ № 36, с. Опанец, общ. Плевен, обл. Плевен.
Произшествието е ликвидирано с 1 пожарен автомобил от УПБЗН – Долна Митрополия.
При произшествието е пострадал: мъж на 25 г., работещ, с над 50% изгаряния, и опасност за живота. Пострадалият е транспортиран от екип на ЦСМП – Плевен в МБАЛ – Плевен.
Унищожено: лек автомобил – 1 бр.
На 29.06.2020 г. в 22:55 часа в ОЦ при РДПБЗН – Враца е съобщено за пожар в посеви жито, местност „Окопа“, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца.
Произшествието е ликвидирано с 1 пожарен автомобил от РСПБЗН – Козлодуй
Унищожено: посеви жито – 15 дка.
Спасено: посеви жито – 280 дка.

 30 юни 2020 | 07:09