МВР

ОД Хасково

 

1. Уведомяваме Ви, че в звената „Български документи за самоличност“ в РУ Димитровград, РУ Харманли и РУ Тополовград към настоящия момент няма осигурен достъп  (не са изградени рампи или други подобни съоръжения) за хора с увреждания или със затруднения в придвижването.Могат да подават заявление в сектор БДС Хасково, РУ Свиленград или РУ Ивайловград, където има удобен за тях достъп.

За лица, които са трудно подвижни или неподвижни се предоставя възможност служители на сектор БДС да посетят адреса за приемане на заявлението за издаване на лична карта и паспорт. За целта е необходимо да се подаде изрична молба от техни близки до директора на ОДМВР Хасково.

 

 

2. В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, (обн. ДВ брой 28/24.03.2020г) е указано, че срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г.се удължава с 6 месеца.

В посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

Напомняме, че всички звена на сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР Хасково няма да преустановяват своя режим на работа и по желание на гражданите ще могат да им се издават нови лични документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.