МВР

ОД Хасково

 

 

РУ при ОДМВР Хасково


Работно време на сектор БДС

От понеделник до петък

 

Административен адрес

 

РУ Димитровград

-сектор БДС

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Димитровград, п.к. 6400,

бул. "Димитър Благоев" № 10

 

РУ Харманли

-сектор БДС

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Харманли, п.к. 6450,

пл. "Възраждане" № 15

 

 

РУ Свиленград

-сектор БДС

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Свиленград, п.к. 6500,

ул. "Крайречна" № 2

 

 

РУ Ивайловград

-сектор БДС

 

от 08.30 ч. до 12.00 ч. и

от 13.00 ч. до 17.30

 

 

гр. Ивайловград, п.к. 6570,

ул. "Г.Димитров" № 43

 

 

РУ Тополовград

-сектор БДС

 

от 08.30 ч. до 12.00 ч. и

от 13.00 ч. до 17.30

 

 

гр. Тополовград, п.к. 6560,

ул. "Младежка" № 2