МВР

ОД Хасково

 

Заявление за издаване на лична карта с бърза услуга може да подадете в:

 

 

ОДМВР Хасково


Работно време на сектор БДС

От понеделник до петък

 

Административен адрес

ОДМВР Хасково

Сектор БДС

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

гр. Хасково, п.к. 6300,

бул. "България" № 85