МВР

ОД Хасково

 

Възможен начин на плащане във финансово звено на МВР:

За българските лични документи, подавани на територията на ОДМВР Хасково, във финансовото звено на ОДМВР Хасково с адрес:

гр. Хасково, бул. „България“ № 85