МВР

ОД Хасково

 

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

 

         Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по съответната банкова сметка на ОДМВР Хасково, както следва:

BIC: UBBSBGSF “Обединена българска банка " АД

IBAN: BG89 UBBS 8888 3131 4399 01;

Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.