МВР

ОД Хасково

 

Плащане чрез Интернет

 

       Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по съответната банкова сметка на ОДМВР Хасково, както следва:

BIC: UBBSBGSF “Обединена българска банка " АД

IBAN: BG89 UBBS 8888 3131 4399 01;

        Към заявлението се прилага разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане.

        За извършване на бърза или експресна услуга, платежният документ следва да бъде заверен (с подпис и печат) от оператора на съответната система за Интернет разплащане, тъй като са необходими няколко дни за извършване на проверка за наличността на плащането.

       За извършване на обикновена услуга се приема и незаверен платежен документ.