МВР

ОД Хасково

 

Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец се издава от дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина на:

  • бежанец, изгубил в чужбина българското си удостоверение за пътуване зад граница на бежанец;
  • чужденец с хуманитарен статут, загубил в чужбина българското си удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут; За издаване на удостоверение за завръщане в Република България на чужденец лицата подават заявления с приложена снимка. Към заявлението се прилагат и документи, които могат да удостоверят тяхната самоличност и основанията за заявлението. Дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина уведомява лицето за взетото решение в срок до 3 работни дни.- 40 лв.