МВР

ОД Хасково

 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО КОНКУРС, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 8121К-10416/06.11.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС)

11 дек 2020

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО КОНКУРС, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 8121К-1041606.11.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС)

 11 декември 2020 | 13:13