МВР

ОД Хасково

 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО КОНКУРС, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 8121К-7533/25.06.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС)

20 юли 2020

СИСТЕМА за определяне на резултати

 20 юли 2020 | 11:43