МВР

ОД Хасково

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково за вакантни изпълнителски длъжности

24 апр 2017

І. Обявявам
конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково за вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Отдел „Криминална полиция“
Сектор „Противодействие на криминалната престъпност“
1.1. Група „Противодействие на общи престъпления“
- разузнавач VІ – V степен – 2 (две) вакантни длъжности;
1.2. Група „Престъпления свързани с незаконно пребиваване или преминаване на чужденци в страната“
- разузнавач VІ – V степен – 2 (две) вакантни длъжности;
2. Районно управление – Димитровград
Сектор „Криминална полиция“
Група „Противодействие на криминалната престъпност“
- разузнавач VІ – V степен – 2 (две) вакантни длъжности;
3. Районно управление – Свиленград
Сектор “Криминална полиция”
Група “Противодействие на криминалната престъпност”
- разузнавач VІ – V степен – 1 (една) вакантна длъжност.

 

Зап.№ 8121К-4256/21.04.2017 г.

 23 май 2017 | 17:30