МВР

ОД Хасково

 

09 септември 2019

„Седмица на пожарната безопасност” - 9 - 13 септември 2019 година

В периода от 9 до 13 септември 2019 година ще се проведат „Седмица на пожарната безопасност” и честване на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември.

РДПБЗН-Хасково и териториалните й структури са организирали различни мероприятия:

  1. Организиране на приемна в РСПБЗН с открит телефон за граждани 038/662237 в дните 9,10 и 11 септември от 9,30 -12 часа
  2. Ден на отворените врати в РСПБЗН за прием на граждани – 9 и 10 септември от 9,30ч до 12 ч.
  3. Срещи с представители на местната власт в Община Минерални бани за популяризиране на доброволчеството – в с.Минерални бани на 10-ти септември от 10 часа
  4. Демонстративно занятие пред представители на местните средства за масово осведомяване на тема „Спасяване на пострадали при ПТП" – на 11 септември от 10 часа на пункт за метали на улица „Правда” в Хасково.
  5. Демонстративно занятие по евакуация на деца от ДГ № 20 „Весели очички“, улица „Булаир” в Хасково – на 12 септември от 10 часа.
  6. Честване на 14.09.2019 г. с отдаване почит към загиналите при изпълнение на служебния им дълг служители - РСПБЗН-Хасково, ул. „Македония“ №12 А.

14 септември - професионален празник на служителите от ГДПБЗН – МВР Денят е определен за професионален празник на огнеборите през 1995 година с Решение № 385 на Министерския съвет на Република България. Датата 14 септември се свързва с откриването на Първия пожарникарски събор през 1905 година. Обявява се за Професионален празник на служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, с което е възстановена традицията, по решение на Първия пожарникарски събор, тази дата да се отбелязва като патронен празник на пожарните команди в страната.
На събора, свикан на 14 септември 1905 година в София са разисквани състоянието на пожарните команди и тяхната техническа въоръженост, правилата за устройство на градските пожарни команди, проектоустав за доброволните противопожарни дружини, мероприятия за подобряване на положението на пожарникарите, осигуряването им в случай на злополука и др. въпроси. Констатирано е сериозно изоставане на пожарната защита в селата и малките градове. По време на събора се основава дружество на пожарните командири и се приема решение за издаване на списание „Пожарно дело” като негов орган. Пожарникарското дружество представлява пожарникарите при предложения и преговори с държавата. Утвърждава се традицията периодично да се провеждат събори (конгреси) на пожарните командири.
Решенията на Първия пожарникарски събор, въпреки големите трудности, се осъществяват на дело. Инициаторите на събора се заемат с изключителна преданост, енергия, професионализъм и всеотдайност с мисията за просперитет на пожарното дело и се изявяват като обществени личности, признати от цялото българско общество. Постигнатото в тази област получава и международна известност и признание. През 30-те години у нас е изграден модел за осигуряване на пожарната сигурност и защита на населението от бедствия, който е характерен и днес за развитите европейски страни.

Изображения

 09 септември 2019 | 09:54