МВР

ОД Хасково

 

Съобщение до Илиан Стоянов Стоянов

16 фев 2018

Рег.№ 254р-4204

09.02.2018г.

До

Илиан Стоянов Стоянов

гр.Димитровград бул.”Д.Благоев”

№ 5 вх.Д ет.3 ап.4

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.83 ал.3 от ЗОБВВПИ с Заповед с рег.№ 254з-128/02.02.2018г. по описа на РУ Димитровград на Началник РУ Димитровград, на Илиан Стоянов Стоянов ,гр.Димитровград бул.”Д.Благоев” № 5 вх.Д ет.3 ап.4, е прекратено административното производство по подновяване на разрешението за носене,съхранени и употреба накъсоцевно огнестрелно оръжие пистолет „Байкал” 442 кал.9х18мм и 45 /четиридесет и пет/ броя боеприпаси кал.9х18мм .

На 28.12.2017г. за извършване на проверка на условията за съхранение на ООБ г-н Стоянов не е открит от ПИ Красен Колев , на 01.02.2018г. г-н Стоянов не еоткрит на посоченият адрес за да му бъде връчена заповедта,посоченият тел.0899/040140 за връзка не отговаря, по данни на негови комшии същият е заминал на работа в чужбинаи не се знае кога ще се прибере в Р.България, от извършената справка в БДС същият има адрес в Гърция.

 

 

Настоящата заповед Ви е изпратена по служител на РУ МВР - Димитровград на посочения от Вас адрес, но след щателно търсене не сте открит.

 

Заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

 

 

НАЧАЛНИК РУ МВР ДИМИТРОВГРАД

16.02.2018г.

гр.Димитровград

 

 

 16 февруари 2018 | 12:45