МВР

ОД Хасково

 

22 мар 2019

Зам.-министър Ципов: МВР няма да строи нови бежански лагери

Министерството на вътрешните работи няма да строи нови бежански лагери, заяви категорично заместник-министър Красимир Ципов. Той поясни, че обществената поръчка е за подготовка  на площадки за временни кризисни центрове от затворен тип. тогава, когато е налице съществено увеличение на миграционен натиск. Това е вследствие от приет през 2016 г. План на МС за действия при възникване на извънредна ситуация вследствие на увеличение на миграционен натиск по границата на България с Турция. Тези площадки ще бъдат пуснати в експлоатация само тогава, когато е налице такъв миграционен натиск и тогава, когато този план бъде активиран. Това става с решение на МС, а планът се задейства след оценка на обстановката и решение за активиране на плана, обясни Ципов.

В тези центрове ще се осъществява дейност по първоначална обработка на задържаните незаконно преминали лица – снемане на самоличност, АФИС регистрация, ако лицата не разполагат с документи ще се провеждат интервюта от служители на ГДГП и ДАНС. Той уточни, че целта на обществената поръчка е да бъдат разчистени площадки, разположени на териториите на обекти на МВР, а това са РДГП – Елхово, Специализираният дом за временно настаняване на чужденци - Любимец и ГПУ-Малко Търново. В тези обекти няма свободен достъп, има охрана от служители на МВР. Средствата са европейски, по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ , допълни заместник министърът и припомни, че България поиска тази помощ през 2016 г. и тя е част от отпуснатите от ЕК 160 млн. евро.

Към момента центровете за временно настаняване на чужденци са заети под 10 %. Зам.-министър Ципов обърна внимание, че през 2017, 2018 и от началото на 2019 г. сме върнали над 3000 лица, като по този начин изпълняваме един от основните приоритети на управленската програма на правителството - връщането на незаконно прибиваващи лица в държава по произход. В заключение, Красимир Ципов посочи, че проектът е одобрен от ЕК, срокът за приключването по дейностите по него е януари 2020 г. и ако те не бъдат реализирани, на България ще бъде наложена финансова корекция, която трябва да се плати от държавния бюджет. Към настоящия момент МВР разполага с капацитета на двата специализирани дома за временно настаняване на чужденци, които се намират на територията на Бусманци и Любимец. Този капацитет е 700 места.

Става дума за изграждане на временни кризисни центрове, те ще са от затворен тип, като финансирането идва по линия на спешните мерки, осигурени ЕК, потвърди и зам.-министър Милко Бернер. Той детайлно се спря на планираните предстоящи дейности, които са свързани само с подготовка на площадките в тези три района, където евентуално при необходимост ще бъдат разположени центрове - изграждане ВИК, електроинсталация, пътна комуникация, изграждане на система за сигурност – видеонаблюдение, КПП, система за охрана. Бернер отново подчерта, че тези центрове ще бъдат оборудвани и обособени единствено когато се задейства планът за действие за справяне с евентуална миграционна криза, което става само с решение на  МС.

Заместник-министър Ципов изрази категоричната позиция, че независимо от благоприятния за момента анализ, България трябва да е готова да посрещне евентуална нова миграционна вълна. Той припомни, че през 2016 г. капацитетът на МВР  и ДАБ бе запълнен над 200 %. 

Водачите най-често без колан показва акцията на Пътна полиция

През цялата изминала седмица, пътните полицаи следяха за нарушения при използването на предпазни колани и каски при мотористите и обезопасителни системи при децата.

Законът за движение по пътищата задължава всички водачи и пътници да използват спасяващите живота обезопасителни системи.

В рамките на акцията по линия на ТИСПОЛ са проверени 811 МПС и 7 моториста в областта, при които са установени 177 нарушения. Оказва се, че 137 водачи са били без колани, а при пътниците цифрата е 40. 2 деца са били превозвани без специално обезопасително столче.

Санкцията за всяко едно от тези нарушения е глоба от 50 лева и отнемане на 6 контролни точки. 

Пътните полицаи предупреждават, че неизползването на обезопасителни средства значително увеличава риска от смърт или траен травматизъм при настъпване на пътен инцидент.

19 мар 2019

График на мобилните екипи в малките населени места за м.Март

 

Дата, час и населено място:

На 19.03.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Силен, общ.Стамболово;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Маджари, общ. Стамболово;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Пчелари, общ. Стамболово;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с.Голобрадово, общ. Стамболово;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с.Рабово, общ. Стамболово;

На 21.03.2019 г.за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Текето, общ.Хасково;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Тракиец, общ.Х-во;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Войводенец, общ. Стамболово;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с.Долно поле, общ. Стамболово;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с..Долно Черковище, общ. Стамболово;

На 20.03.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. с. Длъгнево, общ.Д-град;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Великан, общ.Д-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Каснаково, общ.Д-град;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с. Върбица, общ. Д-град;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с. Бодрово, общ. Д-град;

На 28.03.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Поляново, общ.Х-ли;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Константиново, общ.Сим-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Пясъчево, общ.Сим-град;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с.Навъсен, общ.Сим-град;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с.Калугерово, общ.Сим-град;

На 26.03.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Белица, общ. Любимец;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Лозен, общ. Любимец;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Малко Градище, общ. Любимец;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с. Дъбовец, общ. Любимец;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с. Вълче поле, общ. Любимец;

На 25.03.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Долно Ботево, общ. Стамболово;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Лясковец, общ.Стамболово;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Зимовина, общ.Стамболово;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с. с.Поповец, общ.Стамболово;

На 27.03.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Крепост, общ. Д-град;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Брод, общ. Д-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в гр. Меричлери, общ.Д-град;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с.Малко Асеново, общ. Д-град;

На 18.03.2019 г. за времето от:

10:30 ч. – 11:00 ч. в с.Ръженово, общ. Маджарово;

11:15 ч. – 11:45 ч. в с.Долно Съдиево, общ. Маджарово;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Тополово, общ.Маджарово;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Румелия, общ. Маджарово;

На 29.03.2019 г. за времето от:

10:30 ч. – 11:00 ч. с. Златоустово, общ. Маджарово;

11:15 ч. – 11:45 ч. в с. Селска поляна, общ. Маджарово;

12:00 ч. – 12:30 ч. в с.Долни Главанак, общ. Маджарово

На 22.03.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Преславец, общ.Х-ли;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Българин, общ.Х-ли;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Шишманово, общ.Х-ли;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с. Рогозиново, общ.Х-ли;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с. Доситеево, общ.Х-ли;

 

 

14 мар 2019

Спад на престъпността и ръст на разкриваемостта отчете на анализа си ОДМВР Хасково

Изводът е от анализа за дейността на хасковската дирекция за изминалата година

 

Главните комисари Светлан Кичиков/ГДГП/ и Николай Николов/ГДПБЗН/ дадоха от името на ръководството на МВР много добра оценка за работата на Дирекцията. След кратък видео преглед на дейността на дирекцията за предходната година, директорът на ОДМВР-Хасково ст.комисар Ангел Цанков подчерта, че основните акценти за работата на служителите са били в съответствие със стратегическите документи в областта на сигурността и обществения ред. Предприетите и реализирани от Дирекцията комплекс от мерки са мотивирани за постигане на повишаване качеството на услугата сигурност и  доверието на гражданите.

Бе отчетено, че общото ниво на разкриваемостта на престъпления на областната дирекция е достигнала е 60%, което показва увеличение с 5 пункта спрямо 2017г., когато е била 55%. Разкритите престъпления са 1847, докато през 2017 г. са 1827, т.е. разкрити са с 20 престъпления повече.

От извършените 2374 криминални престъпления през миналата година в Хасковска област, най-голям относителен дял от 36% заемат кражбите на имущество.

През 2018 г. са регистрирани 846 кражби, което е намаление с 289 спрямо 2017 г. – 1135. Намаление на регистрираните престъпления се наблюдава във всички районни управления на полицията в Хасковско. Като цяло в селския район не се наблюдава увеличение на кражбите.

Похвали за работата си получиха и служителите от Охранителна полиция, които са взели участие в разкриването на 66% от общоразкритите престъпления или 1221 броя.

МВР-Хасково има значителен напредък в разкриваемостта на престъпленията свързани с акцизните стоки. През изминалата година са били съставени 277 акта по Закона за акцизите и данъчните складове за разпространение на цигари без бандерол и тютюн. Иззети са 1 305 102 къса цигари, 7 504 пури и над 706 кг тютюн.

Бе подчертана и ролята на мобилните екипи за активно  противодействие на конвенционалната престъпност и посещението им  по график в малките населени места. През настоящата година, усилията на служителите ще бъдат насочени към повишаване ефективността на дейностите по превенция и разкриваемостта на т. нар “битова престъпност”, намаляване на пътния травматизъм и повишаване на ефективността при контрола и организацията на движението по пътищата, противодействие на престъпленията с акцизни стоки и други ощетяващи държавния бюджет, превенция на наркоразпространението и домовите кражби.

На отчет-анализа на областната дирекция на МВР присъстваха областният управител, окръжният прокурор и председателят на Окръжен съд в Хасково, които за пореден път изразиха задоволството си от традиционно доброто работно партньорство.

13 мар 2019

Полицията ще осъществява засилен контрол за гарантиране на безопасно движение и добър обществен ред по време на празниците

Служителите от ОД на МВР-Хасково ще бъдат ангажирани в опазването на обществения ред и пътната безопасност по време на почивните дни около националния празник - 3 март.

Специални мерки се предприемат на места с очаквано струпване на хора. Полицейски екипи ще охраняват всички публични прояви, свързани с националния празник. В Районните управления на МВР в областта ще работят дежурни групи за реакция при постъпили сигнали от граждани за произшествия и инциденти.

За дните с очаквана най-висока интензивност на движението – 1 март, 3 март и 4 март са планирани специализирани операции за безопасно движение по пътищата.  Полицейски сили ще извършват контрол по главните пътища и на входните и изходните артерии на големите населени места и в районите с концентрация на пътни произшествия в областта.

Няма да бъдат допускани за движение моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника по автомагистрала „Марица“ (А-4) и в двете посоки на територията на ОД МВР Хасково, с изключение на превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR), на живи животни, на бързо развалящи се хранителни продукти и на товари на температурен режим.

Моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника по т. 5 да се отбиват на следните паркинги:

- паркинг „Генералово“ находящ се непосредствено до „Марица“ (А-4), км. 107+500. Отклоняването на  да става при пътен възел с. Капитан Андреево - км. 108+900;

-  паркинг „Елит“ находящ се на км. км. 83+800 (непосредствено след пътен възел за гр. Любимец) на „Марица“ (А-4),;

- паркинг находящ се на км. 61+400 (непосредствено след пътен възел за гр. Симеоновград) на „Марица“ (А-4);

- паркинг находящ се на км. 28+700 (непосредствено след пътен възел за гр. Димитровград) на „Марица“ (А-4);

  Полицаите ще извършват проверки за правоспособността на водачите, употреба на алкохол и наркотични вещества. При натоварен трафик ще се подпомага движението на моторните превозни средства, а при крайна необходимост може да се създава временна организация на движение.

При нужда от помощ, гражданите могат да подават сигнали  на телефон 112 или в най-близкото РУ на МВР.

01 мар 2019

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача