МВР

ОД Хасково

 

Координати за връзка с нас

Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - Област Хасково:
град Хасково, пощенски код 6300, булевард „България” 85;
Директор: комисар Николай Петков Вълчев;
Телефон: 038/62-49-09, 038/6-40-220;
Факс: 038/6-40-223, 038/6-40-229;
e-mail: [email protected], [email protected]

Оперативен център при Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - Област Хасково:
град Хасково, пощенски код 6300, площад “Свобода” 5;
Началник: главен инспектор Пламен Тенев Петков;
Диспечер:
Телефон: 038/62-91-12, 038/60-80-76, 038/6-40-662, 038/6-40-663, 038/6-40-664, 088/640-41-26;
Факс: 038/6-40-742, 038/65-11-12;
e-mail: [email protected], [email protected]

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Хасково:
град Хасково, пощенски код 6300, улица „Македония” 12 А;
Началник: главен инспектор Митко Тодоров Чакалов;
Телефон: 038/66-50-16, 038/6-40-660;
Диспечер:
Телефон: 038/66-22-37, 038/6-40-656;
Факс: 038/6-40-653;
e-mail: [email protected], [email protected]

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Димитровград:
град Димитровград, пощенски код 6400, улица „Химкомбинатска” 7;
Началник: главен инспектор Иван Желязков Пачов;
Телефон: 0391/6-05-34;
Диспечер:
Телефон: 0391/6-29-50;
Факс: телефон чрез диспечер: 0391/6-05-34 286;
e-mail: [email protected], [email protected]

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Харманли:
град Харманли, пощенски код 6450, пл. “Възраждане” 15;
Началник: главен инспектор Слави Николаев Спасов;
Телефон: 0373/8-40-73;
Диспечер:
Телефон: 0373/8-20-50;
Факс: телефон чрез диспечер: 0373/8-20-50 245;
e-mail: [email protected], [email protected]

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Свиленград:
град Свиленград, пощенски код 6500, улица „Трети март” 30;
Началник: главен инспектор Ивелин Георгиев Тонев;
Телефон: 0379/7-18-13;
Диспечер:
Телефон: 0379/7-15-08;
Факс: телефон чрез диспечер: 0379/7-15-08 260;
e-mail: [email protected], [email protected]

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Симеоновград:
град Симеоновград, пощенски код 6490, улица „Алеко Константинов” 28;
Началник: главен инспектор Николай Живков Костадинов;
Телефон чрез РПУ: 03781/32-61 240;
Диспечер:
Телефон чрез РПУ: 03781/32-61 244;
Факс: телефон чрез РПУ: 03781/32-61 247;
e-mail: [email protected], [email protected]

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Тополовград:
град Тополовград, пощенски код 6560, улица „България” 9;
Началник: главен инспектор Христофор Ангелов Марков;
Телефон чрез РПУ: 0470/21-17 257;
Диспечер:
Телефон чрез РПУ: 0470/21-17 251;
Факс: телефон чрез РПУ: 0470/21-17 233;
e-mail: [email protected], [email protected]

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Ивайловград:
град Ивайловград, пощенски код 6570, улица „Възрожденска” 1;
Началник: инспектор Георги Стефанов Колев;
Телефон чрез диспечер: 03661/61-77;
Диспечер:
Телефон: 03661/61-77;
Факс: телефон чрез диспечер: 03661/61-77 224;
e-mail: [email protected], [email protected]