МВР

ОД Хасково

 

Банкови сметки:

Регистрация по Булстат на Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - Област Хасково: 

Юридическо лице: Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - Област Хасково; 
Седалище и адрес на управление: град Хасково, пощенски код 6300, булевард „България” 85; 
Булстат: 129 010 940, ЕИК: BG 129 010 940; 
Материално отговорно лице: Николай Петков Вълчев;
Банкова сметка на Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - Област Хасково в “Обединена българска банка” АД:
BIC: UBBS BGSF, IBAN: BG11 UBBS 8002 3112 5215 10.

С цел максимално улеснение на гражданите, заплащането на административни услуги, освен по банкова сметка, може да се извършва и на място в счетоводството на РДПБЗН - Хасково чрез специално монтиран ПОС терминал, даващ възможност за извършване на операции с картови плащания.