МВР

ОД Хасково

 

Директор на Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - Област Хасково:
Комисар Николай Петков Вълчев:

Вълчев 


Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - Област Хасково: 
град Хасково, пощенски код 6300, булевард „България” 85; 
Директор: комисар Николай Петков Вълчев;
Телефон: 038/6-40-227; 
Факс: 038/6-40-223; 
e-mail: [email protected].
Приемно време: всеки работен вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на дирекцията.

Оперативен център при Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - Област Хасково: 
град Хасково, пощенски код 6300, площад “Свобода” 5; 
Началник: старши инспектор Пламен Тенев Петков;
Диспечер:
Телефон: 038/62-91-12, 038/60-80-76, 038/6-40-662, 038/6-40-663, 038/6-40-664, 088/640-41-26; 
Факс: 038/6-40-742, 038/65-11-12; 
e-mail: [email protected].

Структура на Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - Област Хасково:

Структура