МВР

ОД Хасково

 

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Хасково: 
Чакалов

град Хасково, пощенски код 6300, улица „Македония” 12 А; 
Началник: главен инспектор Митко Тодоров Чакалов;
Телефон: 038/66-50-16, 038/6-40-660; 
Диспечер:
Телефон: 038/66-22-37, 038/6-40-656; 
Факс: 038/6-40-653; 
e-mail: [email protected];
Приемно време: всеки работен вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на районната служба. 

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Димитровград: 
Пачов
град Димитровград, пощенски код 6400, улица „Химкомбинатска” 7; 
Началник: главен инспектор Иван Желязков Пачов;
Телефон: 0391/6-05-34; 
Диспечер:
Телефон: 0391/6-29-50; 
Факс: телефон чрез диспечер: 0391/6-05-34 286; 
e-mail: [email protected];
Приемно време: всеки работен вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на районната служба. 

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Харманли: 
Спасов
град Харманли, пощенски код 6450, пл. “Възраждане” 15; 
Началник: главен инспектор Слави Николаев Спасов;
Телефон: 0373/8-40-73; 
Диспечер:
Телефон: 0373/8-20-50; 
Факс: телефон чрез диспечер: 0373/8-20-50 245; 
e-mail: [email protected];
Приемно време: всеки работен вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на районната служба. 

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Свиленград: 
Тонев
град Свиленград, пощенски код 6500, улица „Трети март” 30; 
Началник: главен инспектор Ивелин Георгиев Тонев;
Телефон: 0379/7-18-13; 
Диспечер:
Телефон: 0379/7-15-08; 
Факс: телефон чрез диспечер: 0379/7-15-08 260; 
e-mail: [email protected];
Приемно време: всеки работен вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на районната служба.

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Симеоновград: 
Костадинов
град Симеоновград, пощенски код 6490, улица „Алеко Константинов” 28; 
Началник: главен инспектор Николай Живков Костадинов;
Телефон чрез РПУ: 03781/32-61 240; 
Диспечер:
Телефон чрез РПУ: 03781/32-61 244; 
Факс: телефон чрез РПУ: 03781/32-61 247; 
e-mail: [email protected];
Приемно време: всеки работен вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на районната служба.

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Тополовград: 
Марков
град Тополовград, пощенски код 6560, улица „България” 9; 
Началник: главен инспектор Христофор Ангелов Марков;
Телефон чрез РПУ: 0470/21-17 257; 
Диспечер:
Телефон чрез РПУ: 0470/21-17 251; 
Факс: телефон чрез РПУ: 0470/21-17 233; 
e-mail: [email protected]
Приемно време: всеки работен вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на районната служба.

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Ивайловград: 
Колев
град Ивайловград, пощенски код 6570, улица „Възрожденска” 1; 
Началник: инспектор Георги Стефанов Колев;
Телефон чрез диспечер: 03661/61-77; 
Диспечер:
Телефон: 03661/61-77; 
Факс: телефон чрез диспечер: 03661/61-77 224; 
e-mail: [email protected]
Приемно време: всеки работен вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на районната служба.