МВР

ОД Хасково

 

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Хасково: 
Чакалов

град Хасково, пощенски код 6300, улица „Македония” 12 А; 
GPS координати: 41.9283303 ; 25.5583328;
Началник: главен инспектор Митко Тодоров Чакалов;
Телефон: 038/66-50-16, 038/6-40-660 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
Диспечер:
Телефон: 038/66-22-37, 038/6-40-656 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
Факс: 038/6-40-653 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
e-mail: [email protected];
Приемно време: всеки работен вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на районната служба. 

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Димитровград: 
Пачов
град Димитровград, пощенски код 6400, улица „Химкомбинатска” 7; 
GPS координати: 42.051512 ; 25.617387;
Началник: главен инспектор Иван Желязков Пачов;
Телефон: 0391/6-05-34 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
Диспечер:
Телефон: 0391/6-29-50 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
Факс: телефон чрез диспечер: 0391/6-05-34 286 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
e-mail: [email protected];
Приемно време: всеки работен вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на районната служба. 

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Харманли: 
Спасов
град Харманли, пощенски код 6450, пл. “Възраждане” 15; 
GPS координати: 41.931517 ; 25.899862;
Началник: главен инспектор Слави Николаев Спасов;
Телефон: 0373/8-40-73 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
Диспечер:
Телефон: 0373/8-20-50 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
Факс: телефон чрез диспечер: 0373/8-20-50 245 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
e-mail: [email protected];
Приемно време: всеки работен вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на районната служба. 

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Свиленград: 
Тонев
град Свиленград, пощенски код 6500, улица „Трети март” 30; 
GPS координати: 41.765637 ; 26.198575;
Началник: главен инспектор Ивелин Георгиев Тонев;
Телефон: 0379/7-18-13 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
Диспечер:
Телефон: 0379/7-15-08 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
Факс: телефон чрез диспечер: 0379/7-15-08 260 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
e-mail: [email protected];
Приемно време: всеки работен вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на районната служба.

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Симеоновград: 
Костадинов
град Симеоновград, пощенски код 6490, улица „Алеко Константинов” 28; 
GPS координати: 42.033819 ; 25.830767;
Началник: главен инспектор Николай Живков Костадинов;
Телефон чрез РПУ: 03781/32-61 240 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
Диспечер:
Телефон чрез РПУ: 03781/32-61 244 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
Факс: телефон чрез РПУ: 03781/32-61 247 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
e-mail: [email protected];
Приемно време: всеки работен вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на районната служба.

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Тополовград: 
Марков
град Тополовград, пощенски код 6560, улица „България” 9; 
GPS координати: 42.087556 ; 26.328088;
Началник: главен инспектор Христофор Ангелов Марков;
Телефон чрез РПУ: 0470/21-17 257 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
Диспечер:
Телефон чрез РПУ: 0470/21-17 251 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
Факс: телефон чрез РПУ: 0470/21-17 233 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
e-mail: [email protected];
Приемно време: всеки работен вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на районната служба.

Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Ивайловград: 
Колев
град Ивайловград, пощенски код 6570, улица „Възрожденска” 1; 
GPS координати: 41.522987 ; 26.123351;
Началник: инспектор Георги Стефанов Колев;
Телефон чрез диспечер: 03661/61-77 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
Диспечер:
Телефон: 03661/61-77 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
Факс: телефон чрез диспечер: 03661/61-77 224 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
e-mail: [email protected];
Приемно време: всеки работен вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на районната служба.