МВР

ОД Хасково

 

Директор на Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - Област Хасково:
Комисар Николай Петков Вълчев:

Вълчев 


Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - Област Хасково: 
град Хасково, пощенски код 6300, булевард „България” 85; 
GPS координати: 41.929754 ; 25.560132;
Директор: комисар Николай Петков Вълчев;
Телефон: 038/6-40-227 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
Факс: 038/6-40-223 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
e-mail: [email protected];
Приемно време: всеки работен вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на дирекцията.

Оперативен център при Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - Област Хасково: 
град Хасково, пощенски код 6300, площад “Свобода” 5;
GPS координати: 41.933071 ; 25.557012; 
Началник: старши инспектор Пламен Тенев Петков;
Диспечер:
Телефон: 038/62-91-12, 038/60-80-76, 038/6-40-662, 038/6-40-663, 038/6-40-664, 088/640-41-26 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
Факс: 038/6-40-742, 038/65-11-12 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.); 
e-mail: [email protected].

Форми на безплатно обаждане до администрацията през интернет и комуникация с нея посредством чат:
Владимир Лазаров - старши експерт "ИАДАО" в сектор "Административен":
Facebook, Instagram, TikTok, Messenger, Viber, WhatsApp и Zoom: 0877702907 (Виваком).

Структура на Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - Област Хасково:

Структура