МВР

ОД Хасково

 

Втори търг с явно надаване за продажба на употребявани извънщатни моторни превозни средства (МПС) – частна държавна собственост, предоставени за управление на ОДМВР Хасково

16 мар 2020

ЗАПОВЕД И СПИСЪК

 16 март 2020 | 10:03