МВР

ОД Хасково

 

Обява за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична държавна собственост с предназначение: банкови офиси

30 май 2018

Обява

 04 юни 2018 | 11:25